Trường Trung Cấp Việt Hàn (VKI) Bình Phước được thành lập từ năm 2017 với mã số thuế: 0312826320-004 và lấy trụ sở chính tại Hà Nội và có văn phòng tại Đà Nẵng,  TP Hồ Chí Minh và An Giang. Trung tâm luôn là đơn vị luôn tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn hoạt động xây dựng.

Với chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng và tư vấn năng lực hoạt động xây dựng.

tin giáo dục